25 Maret 2008

Hindari Pemborosan Kata

Berikut daftar kata atau frasa yang sering dipakai tidak hemat, tetapi banyak dijumpai penggunaannya.

Boros

Hemat

sejak dari

sejak atau dari

agar supaya

agar atau supaya

demi untuk

demi atau untuk

adalah merupakan

adalah atau merupakan

seperti … dan sebagainya

seperti atau dan sebagainya

misalnya … dan lain-lain

misalnya atau dan lain-lain

antara lain … dan seterusnya

antara lain atau dan seterusnya

tujuan daripada

tujuan tanpa daripada

mendeskripsikan tentang

mendeskripsikan tanpa tentang

berbagai faktor-faktor

berbagai faktor

daftar nama-nama

daftar nama

mengadakan penelitian

meneliti

dalam rangka untuk

untuk tanpa dalam rangka

berikhtiar dan berusaha untuk memberikan pengawasan

berusaha mengawasi

mempunyai pendapat

berpendapat

melakukan pemeriksaan

memeriksa

menyatakan persetujuan

menyetujui

Apabila …, maka

Apabila …, tanpa kata penghubung

Walaupun …, namun

Walaupun …, tanpa kata namun

Berdasarkan …, maka

Berdasarkan …, tanpa maka

Karena … sehingga

Karena…tanpa sehingga, atau sehingga tanpa karena …

Namun demikian,

Namun, tanpa demikian atau walaupun demikian

sangat … sekali

sangat tanpa sekali, atau sekali tanpa sangat

 

 

Tidak ada komentar: